Munkaterv Oklevél Hírek Képek Vissza

 

Ökoiskolai munkaterv

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának alapelvei nem csak a természettudományi órákon érvényesülnek, hanem az iskolai élet minden területén. Az ökoiskolai tevékenységek a kulcskompetenciák mellett a tanulók természettudományos és szociális kompetenciáit is erősítik.

Ökoiskolai programunk összhangban van Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója 2014-2030 című dokumentummal, különös tekintettel az alábbi pontokra:

 1.3.alapelvek: fenntarthatóság, • értékelvűség, • versenyképesség, • befogadás

Társadalmi prioritások: Egészséges társadalom - Egészség-tudatosság, prevenció, szemléletformálás; Az élethosszig tartó sportolás lehetőségeinek fejlesztése

Kulturált társadalom - A lakosság térségi kötődésének erősítése (helytörténet, helyi kultúra, hagyományok)

Épített és természeti környezet prioritások:

3.3. Műszaki infrastruktúra: Környezetbarát közlekedés, Hulladékgazdálkodás

Energiahatékonyság prioritás: energiahatékony üzemeltetés

 

ÖKOISKOLÁNK CÉLKITŰZÉSEI A 2017-2018-AS TANÉVRE

 Környezeti nevelési céljaink:

 • a diákjaink környezettudatos magatartásának kialakítása
 • szemléletváltással, szemléletformálással akadályozzuk meg a környezeti válság elmélyülését
 • a különböző programok segítségével értsék meg a fenntartható fejlődés szükségességét
 • fejlődjön a szülők, családok környezettudatos magatartása
 • lehetőség szerint a környék lakóit is bevonjuk a tudatos szemléletformálásba
 • tovább mélyíteni a meglevő szoros kapcsolat az iskolai egészségügyi ellátással
 • a helyes táplálkozás, a megfelelő higiénés szokások további megerősítése
 • elősegíteni közvetlen környezetünk hagyományainak, értékeinek bemutatását, megőrzését, átörökítését.
 • életmódjukban váljék meghatározóvá a természet tisztelete, az iránta érzett felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés.
 • olyan tájékozott és tevékeny  tanulókat nevelni, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben.
 • konkrét hazai példákon felismertetni a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit.
 • szerezzenek személyes tapasztalatot a diákok  az együttműködés, a környezeti konfliktusok kezelése és megoldása terén.

 

A környezeti nevelés minden tanórának fontos feladata, ugyanakkor koncentráltan jelenik meg technika és környezetismeret órákon az alsó;  természetismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika és technika tantárgyakban a felső tagozatban.
A tanmenetek elkészítésekor figyelembe vesszük adottságainkat, ennek megfelelően tervezzük éves munkánkat. Amennyiben lehet, élményközpontú órákon próbáljuk elsajátíttatni tanulóinkkal az új ismereteket.
A tanórákon kívüli különböző programjaink során kiemelten figyelünk a környezeti nevelés fontosságának.

Célunk programjaink folyamatos fejlesztése, a pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése a környezeti nevelés témakörében is, valamint a programok lebonyolításába, terveink megvalósításához a szülők bevonása, aktív részvétele. Az ökológiai lábnyom fogalmának mind szélesebb körben történő megismertetése, csökkentésének lehetőségei.

 A Rendőrkapitánysággal együttműködve a káros szenvedélyek kialakulását megelőzendő, 3. és 6. évfolyamon DADA órákon vesznek részt diákjaink.

Egészségnevelési napot tartunk iskolánkban.

Helyi értékek, őstermelők, vállalkozások megismerése.

A környezeti nevelés színterei: tanórák, témahetek, szakkörök, osztálykirándulás, erdei iskola, ökotábor, napközis tábor, vetélkedők, jótékonysági kerékpártúra.

 Folyamatos a szárazelemek, akkumulátorok gyűjtése.

Az iskolagyümölcs program keretében 6. évfolyamig gyümölcsöt, ivólevet kapnak diákjaink.

Jelen tanévben mindhárom meghirdetett témahéthez csatlakozik iskolánk.

 

Tevékenységeink tervezete havi lebontásban:

 Szeptember

Hónap eleje:                            ökoiskolai munkacsoport megújítása

ökoiskolai munkaterv egyeztetése a többi munkaközösséggel

az iskola folyosójának, tantermeinek dekorálása, zöldítése

Szeptember 8.

Fecskehajtó kisasszony napja

Szeptember

szilvalekvár főzése

 

 

 Szeptember 13.-17.                „Határtalanul” projekt – 7. évfolyam

Szeptember 15.                       TeSzedd! részvétel az országos szemétszedésben

Szeptember 16.                       AUDI-nap

Szeptember 21.                       DADA órák

Szeptember 30.                       Családi nap

                                               Arrabona-futás

Egész hónap:                          a fűszerkert  növényeinek gondozása, betakarítás

 

Október

Részvétel a KAEG Erdők hete programjaiban

Morzsolás felelevenítése

Rázott savanyúság készítése

Szüret, must készítése

Október 5.                              DADA órák

Október 11.                            Papírgyűjtés

Október 26.                            Őszi játszóház

Egész hónap:                          Kézműves foglalkozás – kreatív alkotások készítése

Lehullott lomb gereblyézése, fűszerkert gondozása, komposztáló folyamatos feltöltése.

 

November

November 9.                           DADA órák

egészséges életmód- zöldségfélék kóstoltatása

November 10.                         Pályaorientációs nap

November 30.                         DADA órák

Egész hónap:                          Madáretetők ellenőrzése, karbantartása, feltöltése – a folyamatos etetés megkezdése

 

December

December eleje                       adventi vásár

                                               kézműves foglalkozás – adventi díszek készítése

                                               adventi készülődés

Állatok karácsonya: egy fa feldíszítése eleséggel, madárkalácsokkal, termésekkel.

December 12.                         Adventi koncert         

December 14.                         DADA órák

Egész hónapban:                    Madáretetők folyamatos feltöltése

A tudatos vásárlás népszerűsítése, a túlfogyasztás akadályozása – a karácsonyi ünnepkör lelki oldalának hangsúlyozása. Az ökológiai lábnyom csökkentésére felhívni a figyelmet.

Empátia mindazokkal, akik magányosak , elesettek – szociális érzékenység növelése

 Január – február

Folyamatos madáretetés

Magok ültetése palántanevelés céljából

Farsang – a takarékosság, az újrahasznosítás, ötletesség jegyében.

Fánk készítése

Hagyományos magyar ételek megismerése

Tanulmányi versenyek

 Március

Március 1.                               Nemzetközi energiatakarékossági világnap

Március 5.-9.                           Pénzügyi tudatosság témahét

Március 22.                             A Víz világnapja

A termekben, folyosókon lévő szobanövények átültetése

A komposztáló anyagának kitermelése

A fűszerkert előkészítése

Folyamatos madáretetés

Újrapapír készítése

Odú és fészekalapanyag kihelyezése a madaraknak

Fák, bokrok metszése Húsvéti tojásfestés és locsolás felelevenítése.

Téltemető, tavaszköszöntő népszokások felelevenítése: kiszézés, villőzés.

Április

Április 9.-13.                          Digitális témahét

Április 22.                              A Föld napja

Április 23.-27  .                       Fenntarthatósági témahét

Lepkeitató és darázsgarázs készítése

Tavaszi játszóház

Újrahasznosított dísztárgyak, játékok készítése

A fűszerkert gondozása, palántaültetés

 

Május

Május 9.-11.                           Erdei iskola – 6. évfolyam , Dunasziget

Május 23 és 29                       Tanulmányi kirándulások

Papírgyűjtés

Fizikai – kémiai kísérletek bemutatója

Madarak és fák napja

Fűszerkert folyamatos gondozása

 

Június

Sportnap

Fűszerkert folyamatos gondozása

Ökotábor a felső tagozatos diákok számára

Napközis tábor a fenntarthatóság jegyében – alsó tagozatos diákok

 

Folyamatos ÖKO-programok, amelyeket az előző években is megvalósítottunk:

·           szárazelem gyűjtése

·           palackprés használata, PET palackok gyűjtése

·           tisztasági verseny az alsó tagozatban

·           nyolcadikosok faültetése

·           megemlékezés a zöld világnapokról