Vissza a főoldalra

 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképesítése
 2. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők
 3. Az országos kompetenciamérés eredményei
 4. Az országos idegen nyelvi mérés eredményei
 5. Intézményi lemorzsolódási adatok
 6. Továbbtanulási mutatók
 7. Középiskolai visszajelzés
 8. Szakkörök, sportkörök
 9. A házi feladat és dolgozat szabályai
 10. Az iskolai tanév helyi rendje
 11. Az iskolai osztályok száma, tanulólétszáma az egyes osztályokban

A pedagógusok iskolai végzettsége,
szakképesítése
és beosztása

(2018/2019. tanév)

 
beosztás végzettség szak
Intézményvezető egyetemi végzettség, közoktatás-vezetői szakvizsga tanító, német nyelvoktató, biológia, egészségtan
Intézményvezető-helyettes főiskolai végzettség, közoktatás-vezetői szakvizsga tanító, szakkolégium: testnevelés, népművelés
Intézményvezető-helyettes egyetemi végzettség informatika, matematika, technika
Tanár főiskolai végzettség, pedagógus szakvizsga matematika, technika, számítástechnika
Tanár, osztályfőnök főiskolai végzettség földrajz, rajz
Tanár főiskolai végzettség magyar, ének
Tanító főiskolai végzettség tanító, német nyelv műveltségterület
Tanító főiskolai végzettség tanító; francia nyelvtanár
Tanító, osztályfőnök, DÖK-vezető főiskolai végzettség tanító, szakkolégium: könyvtár, rajz
Tanár, osztályfőnök egyetemi végzettség ének, karvezető, zeneelmélet tanár
Tanító, gyógypedagógus főiskolai végzettség tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület; gyógypedagógus
Tanár egyetemi végzettség, pedagógus szakvizsga német, történelem, társadalom és állampolgári ismeretek, orosz
Tanító főiskolai végzettség tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület; gyógypedagógus
Tanító főiskolai végzettség tanító, szakkolégium: ének-zene, népművelés
Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség tanító, szakkolégium: ének-zene, népművelés
Tanító, osztályfőnök, munkaközösség vezető főiskolai végzettség tanító, szakkolégium: könyvtár, rajz
Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség tanító, szakkolégium: könyvtár, rajz
Tanító, tanár egyetemi végzettség tanító, ember és társadalom műveltségterület; magyar nyelv és irodalom
Tanár főiskolai végzettség matematika, fizika
Tanár főiskolai végzettség földrajz, angol, orosz, pedagógia
Tanító, osztályfőnök, fejlesztőpedagógus főiskolai végzettség tanító, szakkolégium: ének-zene; fejlesztőpedagógus
Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség, pedagógus szakvizsga tanító, ember és társadalom műveltségterület
Gyógypedagógus főiskolai végzettség gyógypedagógus
Tanár egyetemi végzettség mérnöktanár, informatikus
Tanár, osztályfőnök főiskolai végzettség földrajz, biológia, kémia
Tanár, osztályfőnök, munkaközösség vezető főiskolai végzettség, közoktatás-vezetői szakvizsga testnevelés, angol, orosz
Tanár, osztályfőnök főiskolai végzettség testnevelés, földrajz
Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség tanító, szakkolégium: ének-zene, pedagógia
Tanító főiskolai végzettség tanító, angol nyelv műveltségterület
Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség, közoktatás-vezetői szakvizsga tanító, szakkolégium: könyvtár, rajz
Könyvtáros, tanító főiskolai végzettség tanító, könyvtáros
Tanár egyetemi végzettség történelem, francia
Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség tanító, szakkolégium: rajz
Tanító főiskolai végzettség tanító, vizuális nevelés műveltségterület
Tanár, osztályfőnök egyetemi végzettség magyar
Tanár, osztályfőnök főiskolai végzettség történelem, német
Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség tanító, szakkolégium: rajz

 

 

* * * * *

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők

(2018/2019. tanév)

Sorszám Munkakör Végzettség Szakképzettség
1. rendszergazda egyetemi végzettség informatika, matematika, fizika tanár
2. iskolatitkár középfokú iskolai végzettség nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző
3. pedagógiai asszisztens középfokú iskolai végzettség pedagógiai asszisztens

 

* * * * *

A 2017. évi országos kompetenciamérés eredményei
a Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolában

6. évfolyam

Matematika

Szövegértés

országos

iskolai

országos

iskolai

2017

1497

(1496;1498)

iskolánk eredménye ettől szignifikánsan nem különbözik

 

1508

(1477;1550)

1503

(1502;1505)

iskolánk eredménye ettől szignifikánsan nem különbözik

 

1520

(1486;1565)

 

 

8. évfolyam

Matematika

Szövegértés

országos

iskolai

országos

iskolai

2017

1612

(1611;1613)

 iskolánk eredménye ettől szignifikánsan nem különbözik

1655

(1602;1718)

1571

(1570;1572)

 iskolánk  eredménye ettől szignifikánsan jobb

1680

(1611;1772)

 

Az intézmény eredményeit az alábbi linken tekinthetik meg.

Intézményi eredmények

  Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy saját gyermekeik teljesítményét
mérési azonosítójuk alapján az alábbi honlapon nézhetik meg:

https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx

 

 

Kompetenciamérések 2008-2017.

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016   2017
  országos saját országos saját országos saját országos saját országos saját országos saját országos saját országos saját országos saját országos saját
6. évf. matematika 1500 1578 1484 1511 1498 1526 1486 1484 1489 1572 1489 1526 1491 1546 1497 1517 1486 1496 1486 1508
6. évf. szövegértés 1500 1590 1489 1507 1483 1555 1465 1485 1472 1560 1497 1559 1481 1617 1488 1558 1494 1550 1612 1655
8. évf. matematika 1601 1658 1605 1655 1622 1677 1601 1644 1612 1650 1620 1620 1617 1685 1618 1654 1597 1657 1503 1520
8. évf. szövegértés 1579 1656 1563 1641 1583 1644 1577 1619 1567 1650 1555 1549 1557 1694 1567 1644 1568 1648 1571 1680

 

* * * * *

A 2017. évi országos idegen nyelvi mérés eredményei
a Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolában

Eredmények évfolyamonként
ANGOL
% 6. a 6. b Összes Összes % 8. a 8. b Összes Összes %
  13 fő 17 fő 30   5 fő 7 fő 12  
90-100% 2 5 7 23,33% 1 1 2 16,67%
60-89 % 6 7 13 43,33% 4 3 7 58,33%
Megfelelt minősítést szerzettek száma és százaléka 8 12 20 66,67% 5 4 9 75,00%
60 % alatt 5 5 10 33,33% 0 3 3 25,00%
NÉMET
% 6. a 6. b Összes Összes % 8. a 8. b Összes Összes %
  12 11 23   9 6 15  
90-100% 0 0 0 0,00% 1 0 1 6,67%
60-89 % 11 6 17 73,91% 6 1 7 46,67%
Megfelelt minősítést szerzettek száma és százaléka 11 6 17 73,91% 7 1 8 53,33%
60 % alatt 1 5 6 26,09% 2 5 7 46,67%

 

* * * * *

Intézményi lemorzsolódási adatok

Évismétlési mutatók

Megnevezés Tanév
  2015/2016.
3.évfolyam 1 fő
% 0,2%

 

* * * * *

Továbbtanulási mutatók

Az intézmény továbbtanulási mutatói honlapunkon
a Továbbtanulás menüpontra kattintva tekinthetők meg.

* * * * *

Középiskolai visszajelzések – 2015. ősz

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 81. §- ában előírják a középiskolák számára, hogy tájékoztassák az általános iskolákat volt tanulóik középiskolai tanulmányi előmeneteléről.

A 2015/2016-os tanévben intézményünk négy középiskolából, 25 fő tanulóról kapott visszajelzést.

Az összehasonlítást az iskolánkban elért 8. év végi és a középiskola 2014/2015-ös tanévben elért év végi eredményeivel végeztük el a következő tantárgyakból:
magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, valamint magatartásból és szorgalomból.
Ezek alapján elmondható, hogy 49%-ban nem változtak, 14%-ban javultak, 37%-ban romlottak a tanulók érdemjegyei.

 

Szakkörök, sportkörök

A szakköri foglalkozások honlapunkon
a Szakkörök menüpontra kattintva tekinthetők meg.

* * * * *

A házi feladat és dolgozat szabályai

A részletes szabályozás a Pegagógiai program 5.8. és 5.9. fejezetében található.

* * * * *

Az iskolai tanév helyi rendje

(2020/2021. tanév)

    

A tanév első napja 2020. szeptember 1. (kedd), utolsó napja 2021. június 15. (hétfő)

A tanítási napok száma 179.

A tanév első féléve 2021. január 22-ig tart (félévi értesítők kiosztása 2021. január 29-ig).

ŐSZI SZÜNET

Szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök); Szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő)

TÉLI SZÜNET

Szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek); Szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő)

TAVASZI SZÜNET

Szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda); Szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda)

 

Tanítás nélküli munkanapok (6 nap): 

2020. október 27.

Pályaorientációs nap

2020. december 12.

Nevelési értekezlet

2021. május 26.

Tanulmányi kirándulás (1-5. és 7. évfolyam)/

2021. június 1. (kedd)

Tanulmányi kirándulás (8. évfolyam)

2021. április 28-30.  Erdei iskola

 

Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó iskolai megemlékezések:

Október 6. Aradi vértanúk napja – Nemzeti gyásznap - Ünnepélyes megemlékezés osztálykeretben (2020.10.06.)
Október 23. Nemzeti ünnep -Ünnepélyes megemlékezés osztálykeretben, ünnepi műsor felvételről (2020.10.22.)
Február 24. Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai -Megemlékezés osztálykeretben (2021.02.24.)
Március 15. Nemzeti ünnep -Ünnepélyes megemlékezés az aulában (2021.03.12.)
Április 16. Holokauszt áldozatai -Megemlékezés osztálykeretben (2021.04.16.)
Június 4. Nemzeti összetartozás napja -„Határtalanul” címmel témanapot tartunk (2021.06.04.)
 

Városi szintű rendezvények

A városi szintű ünnepségeken az osztályok az alábbi rendszer szerint képviselik iskolánkat:
október 6. - 8. évfolyam
október 23. - 7. évfolyam
március 15. - 6. évfolyam

 

Szülői értekezletek

2020. augusztus 31.

 

1 évfolyam   2020/2021-es tanév indítása, programjai, az iskolakezdés támogatása

 

2020. szeptember első hetében (online)

2-8. évfolyam szülői értekezlet

2020. november

 

Pályaválasztási tudnivalók (8. évfolyam), középfokú beiskolázás időpontjai

 

2021. február második hetében

Az első félév értékelése. A farsang és 2. félévi programok megbeszélése. A járványhelyzettől függően személyesen vagy online.

 

 

 

 Minden pedagógusnak, minden héten van 1-1 fogadóórája:

Név

Fogadóórák

Auer Krisztina

csütörtök 955-1040

Dr. Bartháné Kovács Gyöngyi

A hét: csütörtök 1055-1140

B hét: szerda 1150-1235

Bizzerné Szabó Judit

csütörtök 1150-1235

Cserné Fekete Irén

csütörtök 955-1040

Etseyatse Andrea

hétfő 955-1040

Gábrisné Kovács Nikolett

hétfő 855-940

Hegedüs Réka

hétfő 955-1040

Herczkuné Markó Adrienn

szerda 855-940

Hirni Orsolya

hétfő 1245-1330

Horváth Zoltánné

csütörtök 955-1040

Horváth Zsófia

kedd 1150-1235

Horváthné Ferencz Judit

kedd 955-1040

Horváthné Waldmann Anna

csütörtök 955-1040

Katona Attiláné

péntek 955-1040

Keszi Tamás Gézáné

szerda 955-1040

Kovács Tibor

csütörtök 955-1040

Németh Ildikó

csütörtök 855-940

Némethné Müller Julianna

kedd 1150-1235

Pápai Veronika

hétfő 1150-1235

Pápistáné Tarnai Gabriella

szerda 955-1040

Papy Gabriella

szerda 1055-1140

Pető Ágnes

kedd 855-940

Pintérné Szigony Judit

péntek 1150-1235

Piszkerné Gergócs Rita

kedd 955-1040

Polócz Alexandra

csütörtök 1055-1140

Róthné Mezővári Lilianna

hétfő 1055-1140

Schandl Margit Mária

csütörtök 1055-1140

Sterna Edit

péntek 1055-1140

Szabó Judit Mária

csütörtök 1055-1140

Szabó Krisztián

szerda 1055-1140

Szalainé Hécz Tünde

szerda 1500-1600

Szemetiné Szántó Ibolya

szerda 955-1040

Szili Zsuzsanna Mária

csütörtök 1150-1235

Takács Orsolya Isméria

szerda 855-940

Tompos Szilvia

hétfő 1150-1235

Treszkainé Palánki Anett

szerda 1150-1235

Világi Tamásné

csütörtök 1150-1235

 
 

 

Gyermekvédelmi felelős:

Herczkuné Markó Adrienn                                     fogadóóra: kedd 855 - 940

 

 

 

* * * * *

Az iskolai osztályok száma,
tanulólétszáma az egyes
osztályokban

(2020/2021. tanév)   

Osztályok száma:18

 

1.a

27fő

1.b

25fő

2.a

27fő

2.b

24fő

3.a

27fő

3.b

27fő

4.a

27fő

4.b

28fő

alsó

212fő

5.a

22fő

5.b

21fő

5.c

15fő

6.a

23fő

6.b

24fő

6.c

20fő

7.a

29fő

7.b

29fő

8.a

24fő

8.b

27fő

felső

234fő

összesen

446fő

 
(2020/2021. tanév október 1-jei állapot)
 

* * * * *